Chakra- en marma-massagetherapie gebaseerd op Ayurveda. Voor hulp bij stress-gerelateerde klachten, hyperventilatie, (sociale) angst, paniekaanvallen, onzekerheid, somberheid, depressie, chronische (pijn) klachten, e.a. Lid Vbag. Yoga en bewustwording. Arnhem.

 

 

 

 

Samatva (sanskriet)

gelijkmoedigheid, voelbaar
in contact met ware zelf

 
 
 
 
 
 
 

CHAKRATHERAPIE - YOGA
WIJMIE SCHUURKAMP - ARNHEM
praktijk.samatva@gmail.com   
06 40 998 990

Meer over Ayurveda, balans en ziekte

 

Ayur = leven, veda = kennis. Ayurveda ... "kennis van het leven".

Ayurveda kijkt o.a. naar de scheppingsfilosofie en hoe vanuit de kosmische bron subtiele elementaire krachten steeds meer verdichten en de aardse en menselijke natuur vormen.

 

Ayurveda gaat over het leren kennen van je eigen natuur, je eigen VPK-balans, het herkennen en erkennen van disbalans en erger voorkomen door je eigen natuur tegemoet te komen met passende leefwijze.

 

 

Geschiedenis

- ontstaan ca. 4000 jr v Chr.in India; rond 1500 v Chr. op schrift gesteld in de Veda's - oudst bekende holistische (lichaam, mind en ziel zijn één) gezondheidswetenschap - lange tijd geroemd geneeskunidg systeem in Zuidoost Azië - tijdens Britse kolonisatie overheerst de moderne/westerse geneeskunde - vanaf ca. 1920 kreeg ayurveda weer zijn aandacht en waardering - na onafhankelijkheid van India in 1947 groeit de integratie van ayurveda en moderne geneeskunde - erkend door World Health Organization in 1977 - sinds 2014 heeft India een ministerie ter promotie van yoga en ayurveda -

 

De elementaire krachten en tri-dosha, een belangrijk grondbeginsel

Alles op aarde wordt in de basis gevormd door de 5 elementen (bhuta's) - ether of ruimte - lucht - vuur - water - aarde. Voor de mens staan de elementen - met hun eigenschappen - aan de basis van alle fysieke en psychische vormen en processen. Deze processen worden bestuurd door 3 bio-energieën Vata (ether en lucht), Pitta (vuur en water) en Kapha (water en aarde). samen tri-dosha genoemd. Ieder bestaat uit 2 elementen om zichzelf in balans te kunnen houden (zelfgenezend vermogen). Vata is de transporterende, Pitta de transformerende en Kapha de ondersteunende kracht of energie. Deze drie energieën kunnen niet zonder elkaar en zijn in alles in een functionele verhouding aanwezig. Ze vormen op fysiek level meer een vocht in het lichaam en op subtieler level een energie. Vata is de meest subtiele en belangrijkste energie en stuurt Pitta en Kapha.

 

Voorbeelden van elementen, hun eigenschappen en werking, disbalans of dosha.

De elementen (hun eigenschappen) zijn overal werkzaam. Denk aan klimaat, seizoenen, omgeving, bezigheden, leefwijze, gedrag, voeding, enz.. En voor de mens overkoepelend in ieders persoonlijke constitutie en meer specifiek in organen, fysiologische en psychische processen.
Zo heeft vuur o.a. de eigenschap "warmte" wat nodig is voor de spijsvertering (fysiek level). Vuur/warmte zit in de emotie boosheid (subtiel level). Vuur/warmte zit in hete dranken, scherpe smaken van voeding, de zon. Is je vuur-element aan de hoge kant (intensieve dag gehad bijv.), dan kan een niet lukkende perfectie-klus (perfectie verhoogt vuur) je zomaar boos of ongeduldig maken (uiting van vuur).

 

Ieder mens heeft zijn eigen VataPittaKapha-balans

Dit is de balans waarbij je je fysiek en psychisch gezond voelt, een voldoening gevend leven leeft, met ruimte voor ontwikkeling en groei in bewustzijn. M.a.w., de elementen met hun eigenschappen zijn in functionele verhoudingen aanwezig en prana (energie) stroomt en verbindt goed. Aan lichaamsbouw en subtiele energieën (denken, voelen, gedrag) is te zien of je een Vata, Pitta of Kapha constitutie hebt (de eigenschappen van de elementen tonen zich). Klik hier voor een test.

 

 

Disbalans of dosha, ziekte

 

Vata Pitta en Kapha zijn overal terug te vinden in een passende functionele verhouding. In het lichaam hebben ze ook ieder een hoofdzetel en wat subzetels die samen zorgen voor de balans. De hoofdzetel van Vata (ether en lucht) is de dikke darm, van Pitta (vuur en water) is de dunne darm en van Kapha (water en aarde) is de maag. Een beginnende disbalans is in deze organen te bemerken. Vata en opgezette buik of winderigheid, Pitta en te snelle spijsvertering, Kapha en trage spijsvertering of meer slijmvorming.

Bij grotere disbalans gaat het om een exces van Vata, Pitta of Kapha die zich door het lichaam verspreidt. M.a.w. ... de eerst functionele eigenschappen van de elementen worden door het teveel disfunctioneel en geven verstoringen in fysiologische en psychische processen. Een exces blokkeert optimale uitwisseling van vaste stoffen en energie tussen de weefsels via de srota's*** (fysieke kanalen) en nadi's* (energiebanen). Ook de verbinding tussen lichaam en ware gevoel (ziel/zelf) blokkeert (voelen van eigen zekerheid, plezier, wil, liefde, expressie).
Een exces begint in lichte mate, wat de kleinere ongemakken geeft die nog redelijk makkelijk kunnen herstellen. Houdt het exces aan, dan dringt de dosha/disbalans dieper in de weefsels en zal ernstiger klachten geven. Denk bijvoorbeeld aan het element vuur dat nodig is voor de spijsvertering. Een beginnend vuur-exces zal eerst de spijsvertering negatief beïnvloeden en je wat sneller geïrriteerd maken. Een aanhoudend exces verplaatst zich naar andere delen van het lichaam en kan bij vuur-exces horende klachten geven, zoals huidirritaties, ontstekingen, bepaalde vorm van hypertensie. 

 

Wat verstoort de VPK-balans

Vata, Pitta en Kapha, de 3 bio-energieën die onze constitutie en persoonlijke balans (welzijn) vormen, worden gevormd en beïnvloed door de energie van de elementen ether, lucht, vuur, water en aarde. Daar alles op aarde gevormd is door deze elementen, heeft ook alles invloed op de balans tussen deze elementen. Denk aan klimaat, seizoen, omgevingsfactoren, milieu, opvoeding, niet goed verwerkte ervaringen, niet passende leefwijze, verkeerde ademhaling, onvolwaardige voeding, slechte spijsvertering, stress, (deels) onbewuste niet (meer) dienende patronen, geen ruimte voor groei en bewustwording, ouder worden. Allemaal factoren die bij een teveel of te vaak de VPK-balans, en daarmee ons welzijn, verstoren.

 

 

 

 

* Chakra's (energiecentra), nadi's (energiebanen), prana (energie).

Prana (deel van Vata) is een belangrijke aansturende en verbindende energie. Prana is de aansturende kracht voor fysiologische en psychische processen. Prana verbindt (via nadi's en chakra's) het fysieke lichaam met de twee subtiele lichamen (astrale en causale lichaam via welke we denken-voelen-handelen en onze ziel ervaren). Verbinding tussen, en ervaren van, de lichamen is nodig voor (zelf)bewustzijn en groei in (zelf)bewustzijn.

** Marma's (energiepunten op het lichaam) zijn plekken (punten) op het lichaam waar m.n. ons subtiele zijn zich verbindt met het fysieke lichaam. Behandeling van deze punten helpt blokkades los te laten en stimuleert de verbinding, nodig voor welzijn en gezondheid.

*** Srota's, Agni en Ojas. Onder de spijsvertering (agni, vuur) valt niet alleen de spijsvertering in de darmen. In de lever en tussen de weefsels vinden ook stofwisselingen plaats. Dit verloopt via de srota's, de verbindingen tussen de diverse weefsels. De agni's in de srota's zijn voor gezondheid van essentieel belang.

Deze cyclus verloopt (kort weergegeven) als volgt. De darmen produceren een voedselbrij, de lever zet dit om (lever-agni) in door de weefsel bruikbare voedingsbrij. Dan worden de diverse weefsels gevoed in de volgorde van plasma, naar bloed-, naar spier-, naar vet-, naar bot- , naar zenuw-, naar voortplantingsweefsel. Ieder weefsel verteert (weefsel-agni in eigen srota's) een deel voor eigen verbruik en geeft een deel door aan het volgende weefsel. Verloopt dit proces goed dan is het eindproduct ojas wat staat voor balans, weerstand en levensvitaliteit.
De functie van agni in het lichaam is uitgebreider dan hierboven weergegeven. In alle lichaamsprocessen is agni (vuur, vertering, omzetting) nodig. Het "vertalen" van binnenkomende zintuiglijke prikkels is bijvoorbeeld ook een agni-proces en zo zijn slecht zien of horen een gevolg van blokkerende agni in betrokken srota's.

 

^^