Yoga en natuurgeneeskunde (alternatieve geneeswijze), werkvorm massage- en chakratherapie in Arnhem centrum. Toepasbaar voor klachten van moe, lusteloos, pijn ... tot chronische klachten, psychosomatische klachten, angst, hyperventilatie, stress, e.d. Lees meer ...

 

 

 

  Samatva (sanskriet) betekent

  gelijkmoedigheid, en wordt ervaren

  als lichaam en ziel in lijn zijn,

  elkaar voelen en juist voeden, voor

  een tevreden ziel in een gezond lichaam.

 
 
 
 
 
 
 

CHAKRA- EN MASSAGETHERAPIE     YOGA
WIJMIE SCHUURKAMP - ARNHEM CENTRUM
praktijk.samatva@gmail.com   
06 40 998 990

Meer over Ayurveda, balans en ziekte

 

Ayur = leven, veda = kennis. Ayurveda ... "kennis van het leven".

Ayurveda kijkt o.a. naar de scheppingsfilosofie en hoe vanuit de kosmische bron subtiele elementaire krachten steeds meer verdichten en de aardse en menselijke natuur vormen.

 

De elementaire krachten en dosha's, een belangrijk grondbeginsel

Alles op aarde wordt in de basis gevormd door de 5 elementen (bhuta's) - ether of ruimte - lucht - vuur - water - aarde. Voor de mens (zijn stoffelijke vorm) staan de elementen - met hun eigenschappen - aan de basis van alle fysieke en psychische vormen en processen.
Deze 5 elementen vormen de 3 werkzame krachten Vata (ether en lucht), Pitta (vuur en water) en Kapha (water en aarde). Ieder bestaat uit 2 elementen, zodat ze zichzelf in balans kunnen houden. Vata is de transporterende, Pitta de transformerende en Kapha de ondersteunende kracht of energie. Deze drie energieën kunnen niet zonder elkaar en zijn in alles in een functionele verhouding aanwezig. Ze vormen op fysiek level meer een vocht in het lichaam en op subtieler level meer een energie.

 

Voorbeelden van elementen, hun eigenschappen en werking, disbalans of dosha.

De elementen (hun eigenschappen) zijn overal werkzaam. Overkoepelend in ieders persoonlijke constitutie. En meer specifiek passend bij organen, fysiologische en psychische processen. De elementen vinden we terug in alles .. voeding, leefwijze, gedrag, omgeving. Zo heeft vuur o.a. de eigenschap "warmte" wat nodig is voor de spijsvertering (fysiek level). Vuur/warmte zit in de emotie boosheid (subtiel level). Vuur/warmte zit in hete dranken, scherpe smaken van voeding, de zon. Is je vuur-element aan de hoge kant (intensieve dag gehad bijv.), dan kan een niet lukkende perfectie-klus (perfectie verhoogt vuur) je boos maken (uiting van vuur).

 

Ieder mens heeft zijn eigen VPK-balans

Dit is de balans waarbij je je fysiek en psychisch gezond voelt, een voldoening gevend leven leeft, met ruimte voor ontwikkeling en groei in bewustzijn. M.a.w., de elementen met hun eigenschappen zijn in functionele verhoudingen aanwezig en prana (energie) stroomt en verbindt goed.

Aan lichaamsbouw en subtiele energieën (denken, voelen, gedrag) is te zien of je een Vata, Pitta of Kapha constitutie hebt (de eigenschappen van de elementen tonen zich).

 

Disbalans, ziekte

Bij disbalans of dosha gaat het om een exces van een of meer elementen die zich door het lichaam gaan verspreiden. M.a.w., de eerst functionele eigenschappen van een element worden door het teveel disfunctioneel en geven verstoringen in fysiologische en psychische processen. M.a.w., een exces blokkeert optimale stofwisseling en communicatie tussen weefsels via de srota's*** (fysieke kanalen) en nadi's* (energiebanen). Ook de verbinding met ware  gevoel (ziel/zelf) blokkeert (voelen van eigen zekerheid, plezier, wil, liefde, expressie) waardoor klachten ontstaan.
Dit exces begint in lichte mate, wat de kleinere ongemakken geeft die nog redelijk makkelijk kunnen herstellen. Houdt het exces aan, dan dringt de dosha/disbalans dieper in de weefsels en zal ernstiger klachten geven. Denk bijvoorbeeld aan het element vuur dat nodig is voor de spijsvertering. Een beginnend vuur-exces zal eerst de spijsvertering negatief beïnvloeden en je wat sneller geïrriteerd maken. Een aanhoudend exces verplaatst zich naar andere delen van het lichaam en kan bij vuur-exces horende klachten geven, zoals huidirritaties, ontstekingen, bepaalde vorm van hypertensie. 

 

Wat verstoort de VPK-balans

Diverse factoren spelen een rol. Denk aan omgevingsfactoren, milieuvervuiling, opvoeding, niet goed verwerkte ervaringen, niet passende leefwijze, onvolwaardige voeding, slechte spijsvertering, stress, (deels) onbewuste niet (meer) dienende patronen, geen ruimte voor groei en bewustwording, ouder worden. Dit zijn allemaal factoren die (bij een teveel of te vaak) de VPK-balans verstoren, waardoor prana* blokkeert en waardoor het lichaam op fysiek en psychisch level niet goed kan functioneren, wat zich uit in klachten. 
Deze factoren beïnvloeden elkaar negatief. Zo heeft stress een negatieve invloed op de spijsvertering, waardoor meer ama (afvalstoffen) in het lichaam blijft, wat weer negatief werkt op de de VPK-balans, wat meer stress kan geven, enz. enz..
Prana* is een belangrijke aansturende en verbindende energie. Prana is de aansturende kracht voor fysiologische en psychische processen. Prana verbindt via nadi's (energiebanen) en chakra's (energiecentra) het fysieke lichaam met de subtiele lichamen (ware gevoel, ziel/zelf) waar via zelf-bewustwording eigen zekerheid, plezier, wil, eigenwaarde, expressie en innerlijke wijsheid gevonden kan worden voor een passend en voldoening gevend leven.

 

 

 

* Chakra's (energiecentra), nadi's (energiebanen), prana (energie).

Prana is een belangrijke aansturende en verbindende energie. Prana is de aansturende kracht voor fysiologische en psychische processen. Prana verbindt (via nadi's en chakra's) het fysieke lichaam met eigen gevoel (ziel/zelf) voor bewustzijn en groei in bewustzijn.

** Marma's (energiepunten op het lichaam) zijn verbonden met srota's (fysieke kanalen), nadi's, chakra's, dosha's. Behandeling via deze punten stimuleert de prana-stroom en daarmee de elementaire balans en verbinding tussen lichaam en eigen gevoel (ziel/zelf).

*** Srota's, Agni en Ojas. Onder de spijsvertering (agni, vuur) valt niet alleen de spijsvertering in de darmen. In de lever en tussen de weefsels vinden ook stofwisselingen plaats. Dit verloopt via de srota's, de verbindingskanalen tussen de diverse weefsels. De agni's in de srota's zijn voor gezondheid van essentieel belang.

Deze cyclus verloopt (kort weergegeven) als volgt. De darmen produceren een voedselbrij, de lever zet dit om (lever-agni) in door de weefsel bruikbare voedingsbrij. Dan worden de diverse weefsels gevoed in de volgorde van plasma, naar bloed-, naar spier-, naar vet-, naar bot- , naar zenuw-, naar voortplantingsweefsel. Ieder weefsel verteert (weefsel-agni in eigen srota's) een deel voor eigen verbruik en geeft een deel door aan het volgende weefsel. Verloopt dit proces goed dan is het eindproduct ojas wat staat voor balans, weerstand en levensvitaliteit.
De functie van agni in het lichaam is uitgebreider dan hierboven weergegeven. In alle lichaamsprocessen is agni (vuur, vertering, omzetting) nodig. Het "vertalen" van binnenkomende zintuiglijke prikkels is bijvoorbeeld ook een agni-proces en zo zijn slecht zien of horen een gevolg van blokkerende agni in betrokken srota's.

 

^^