Chakra- en marma-massagetherapie gebaseerd op Ayurveda. Voor hulp bij stress-gerelateerde klachten, hyperventilatie, (sociale) angst, paniekaanvallen, onzekerheid, somberheid, depressie, chronische (pijn) klachten, e.a. Lid Vbag. Yoga en bewustwording. Arnhem.

 

 

 

 

Samatva (sanskriet)

gelijkmoedigheid, voelbaar
in contact met ware zelf

 
 
 
 
 
 
 

CHAKRATHERAPIE - YOGA
WIJMIE SCHUURKAMP - ARNHEM
praktijk.samatva@gmail.com   
06 40 998 990

Meer over (onjuiste) ademhaling en hyperventilatie

 

Een natuurlijke ademhaling verbetert het contact met je lichaam en met de energie die je tot je beschikking hebt om in balans te blijven. De ademhaling doet dus meer dan alleen de gaswisseling in de longen (zuurstofopname, kooldioxide-afgifte). De ademhaling is een verbindende factor tussen fysieke en subtiele lichamen (voelen, denken, ware zelf) en hoe beter deze verbinding, hoe beter we ons voelen. Daarbij is de ademhaling de drager van prana, de energie die alles in je lichaam aanstuurt.

 

De ademhaling "vernatuurlijken" is onderdeel van de chakratherapie. Oefeningen zullen je helpen te komen tot een rustige natuurlijke ademhaling, zullen je helpen de (deels onbewuste) oorzaken te begrijpen en los te laten, en zullen je je weer goed en veilig laten voelen in je eigen lichaam. 

 

 

Op deze pagina

 

 

Buikademhaling, volledige ademhaling, borstademhaling

De buikademhaling is de ademhaling die het lichaam van nature heeft in rust. De belangrijkste ademspier is het middenrif of diafragma. Deze spier zit dwars door je lichaam heen tussen borst (hart en longen) en buik.(spijsverteringsorganen). Op een inademing spant deze spier aan, duwt de buikorganen naar beneden waardoor de buikwand wat uitzet en trekt de longen open waardoor lucht met zuurstof in de longen wordt gezogen en de borst licht uitzet. Op de uitademing ontspant het middenrif, buikwand beweegt terug, longen legen zich, borst beweegt terug. 

Bij inspanning (sporten e.d.) is er meer zuurstof nodig. Deze ademhaling begint in de buik, maar de borst zet verder uit, zodat er meer lucht in de longen kan en meer zuurstof kan worden opgenomen. Dit noemen we een volledige ademhaling.

Deze twee vormen zijn goed en geven geen klachten als ze ontspannen en in een goed ritme verlopen.

De borstademhaling is een klachtenveroorzaker. We noemen dit ook wel hoge of oppervlakkige ademhaling. Een gespannen, stressverhogende, ongemak verhogende ademhaling. De adembeweging is vooral in de borst en het middenrif beweegt tegennatuurlijk. Er is nauwelijks contact met en beweging in de buik en nauwelijks contact met de energie(centra) in de buik, waardoor de disbalans ontstaat. De uitademing is onvoldoende en verloopt gespannen.

TOP

 

Hoe werken ademhaling, chakra's en tri-dosha samen voor welzijn

(tri-dosha = verhouding tussen de 3 bio-energieën Vata Pitta Kapha)

De energie die je tot je beschikking hebt om in balans te blijven heeft zijn centra verdeeld in het bovenlichaam (via de chakra's en via Vata Pitta en Kapha). Bij een hoge of te gespannen ademhaling wordt er nauwelijks contact gemaakt met de energie-centra onder in de buik. En juist daar vinden we de aarde-energie (voor stabiliteit, steun, rust, geaard zijn), de tegenhanger van Vata, die in exces een grote rol speelt bij angst- en ademklachten.


Een natuurlijke ontspannen ademhaling werkt helend en ondersteunend bij genezingsprocessen. Dit door de positieve invloed op de balans en verbinding tussen de chakra's en tri-dosha Vata Pitta en Kapha (de energiecentra, de energieverdelers in je lichaam).

TOP

 

Klachten bij verkeerd adempatroon of hyperventilatie

Klachten kunnen onverwacht komen en weer overgaan. Klachten kunnen verbonden zijn met bepaalde situaties. Klachten kunnen ook een chronische vorm aannemen indien er sprake is van een continu verkeerd adempatroon. Klachten kunnen variëren van niet lekker fit voelen of concentratieproblemen ... tot beangstigende klachten zoals bij hyperventilatie.

Bij verkeerd adempatroon (spanning, ritme)

 • weinig energie
 • lage weerstand
 • lage concentratie
 • snel onrustig, geirriteerd, niet fit, niet helder
 • problemen met spijsvertering (opgeblazen, constipatie)
 • e.a.

Bij hyperventilatie

Bij hyperventilatie komt er, naar verhouding, teveel zuurstof in het bloed. Klachten hierbij uiten zich bij iedereen anders. Klachten kunnen tijdelijk zijn gedurende een aanval. Klachten kunnen ook chronisch zijn, bij een aanhoudend verkeerd adempatroon.

 • tintelingen rond mond en/of in armen en handen
 • duizelig, niet helder kunnen denken
 • pijn in de borst
 • hartkloppingen
 • problemen met spijsvertering (opgeblazen, constipatie)
 • zwaktegevoel
 • paniekgevoel
 • verzuring van het lichaam (pijnlijke spieren, krampen, lage weerstand)
 • gevoel van vervreemding van eigen lichaam en gevoel
 • depressie
 • e.a.

Een vicieuze cirkel is snel gaande. Angstgevoelens beïnvloeden de ademhaling negatief ... klachten houden aan of verergeren ... meer angst ... angst voor een volgende negatieve ervaring ...

TOP

 

Oorzaken verkeerd adempatroon en hyperventilatie

 • te druk, teveel stress, te weinig ontspanning, te weinig plezier
 • teveel leven vanuit het hoofd, denken, piekeren, te weinig verbonden met eigen hart/ziel/zelf
 • ingeslopen patroon van verkeerde manier van ademen
 • te weinig naar je zelf luisteren
 • niet goed kunnen voelen wat je wilt
 • te weinig zelfvertrouwen
 • angst
 • onbewuste oorzaken

 • .... e.a. ....

TOP

 

^^