Chakra- en marma-massagetherapie gebaseerd op Ayurveda. Voor hulp bij stress-gerelateerde klachten, hyperventilatie, (sociale) angst, paniekaanvallen, onzekerheid, somberheid, depressie, chronische (pijn) klachten, e.a. Lid Vbag. Yoga en bewustwording. Arnhem.

 

 

 

 

Samatva (sanskriet)

gelijkmoedigheid, voelbaar
in contact met ware zelf

 
 
 
 
 
 
 

CHAKRATHERAPIE - YOGA
WIJMIE SCHUURKAMP - ARNHEM
praktijk.samatva@gmail.com   
06 40 998 990

Meer over chakra's (energiecentra), nadi's (energiebanen), aura (energielichamen), prana (energie)

 

 

Fysieke en subtiele anatomie

Een mens bestaat uit meerdere lagen, lichamen genoemd. Een fysiek lichaam (lichaam en persoonlijkheid) en twee subtiele lichamen (astrale en causale lichaam via welke we denken-voelen-handelen en ons Zelf ervaren). Deze lichamen zijn via nadi's (energiebanen) en chakra's (energiecentra) waar prana (energie) stroomt, met elkaar verbonden.
De subtiele lichamen zijn als bewustzijnslagen en vormen samen de aura. Groeien in bewustzijn betekent meer in contact komen met deze subtiele lichamen en hun inhouden. Op deze groei-weg, leer je, ontwikkel je je, ruim je karma op. Zo word je steeds bewuster van wie je bent, wat het leven is, kom je steeds dichter bij je ware zelf.

 

Chakra's en bewustwording

Vanaf onze geboorte ontwikkelen en groeien we in het eigen maken van de chakra-kwaliteiten en dit toont zich in mate van zelfbewustzijn en eigen hebben gemaakt van de diverse levensgebieden. Deze groei door de chakra's is telkens passend bij de levensfase (voor een peuter anders dan voor een volwassene) en mate van zelfbewustzijn. De groeifases overlappen elkaar en er zijn verschillen per individu. Bewustwording van de chakra's met hun kwaliteiten en levensgebieden, gaat hand in hand met bewustwording van de subtiele lichamen (zie hiervoor). Immers ... de chakra's zijn de verbindende centra. Globaal benoemd gaat dit proces over:

1 - Muladhara - stuitchakra - loslaten van angst - voelen van aardse veiligheid (in lichaam en op aarde)

2 - Svadisthana - onderbuikchakra - loslaten van schuldgevoel en oordeel - genieten, meegaan met de levensstromen, erkennen van dualiteiten

3 - Manipura - loslaten van schaamte - erkennen van (leven naar) eigen wil en grenzen

4 - Anahata - hartchakra - loslaten van verdriet - zelfacceptatie, mededogen, contact met je ware zelf

5 - Vissudha - keelchakra - loslaten van onzuiverheden en onwaarheden - eerlijkheid, zelfexpressie, communicatie

6 - Ajna - voorhoofdchakra - loslaten van illusies - contact met innerlijke wijsheid en intuïtie

7 - Sahasrara - kruinchakra - loslaten van gehechtheid - overgave, eenwording, onvoorwaardelijk geluk

 

Chakra's en gezondheidsklachten

De chakra's en nadi's verbinden dus de fysieke en subtiele lichamen en spelen een rol in bewustwordingsprocessen. Geblokkeerde ontwikkeling in een chakra/levensgebied kan zich via klachten uiten. Op de punten waar grote energiestromen elkaar kruisen bevinden zich de zeven hoofdchakra's. Deze hoofdchakra's liggen tussen de stuit en de kruin. Ieder chakra bezielt het omliggende deel van het lichaam. Een blokkade kan zich uiten via negatieve gevoelens/emoties (kunnen nog onbewust zijn) en fysieke klachten in dit omliggende deel.
Neem bijvoorbeeld angst en beperkt bewustzijn van (in contact zijn met...) innerlijke stabiliteit (te voelen via 1ste chakra). Angst heeft een oorsprong in een blokkade in het 1ste (stuit)chakra, beïnvloedt onze keuzes (ik wil wel maar durf niet...) en kan te voelen zijn via bijv. stress, buikpijn, constipatie.
De chakra's staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Een blokkade in de èèn beperkt ook de andere chakra's.

 

Het onbewuste bewust maken

We neigen naar het negeren en onderdrukken (wegstoppen in onderbewustzijn) van niet goed voelende delen van ons zijn. Maar vroeg of laat, laat deze onderdrukte onbewuste energie van zich "horen"  via ervaringen (spiegel), problemen en/of gezondheidsklachten. Patronen veranderen, loskomen van klachten, verwerken van onderdrukte ervaringen, vraagt om contact te maken met deze niet goed voelende delen van ons zijn. Deze therapie helpt bij dit proces van contact maken, onderzoeken en loslaten.

 

Oorzaken van disbalans en klachten

Op fysiek level natuurlijk leefwijze en voeding. Op subtieler level o.a. ervaringen (bijv. uit de kindertijd) die we niet goed hebben kunnen verwerken. Omgevingsdruk (mogelijk onbewust) die ons afhoudt van persoonlijke groei. Onze schaduwkant, de kant die we van onszelf nog niet kunnen of niet willen zien. Teveel leven vanuit ratio, te weinig vanuit ware gevoel (ziel/zelf).
Dit zijn een paar voorbeelden. Er zijn nog vele andere oorzaken te benoemen.

 

^^