Chakra- en marma-massagetherapie gebaseerd op Ayurveda. Voor hulp bij stress-gerelateerde klachten, hyperventilatie, (sociale) angst, paniekaanvallen, onzekerheid, somberheid, depressie, chronische (pijn) klachten, e.a. Lid Vbag. Yoga en bewustwording. Arnhem.

 

 

 

 

Samatva (sanskriet)

gelijkmoedigheid, voelbaar
in contact met ware zelf

 
 
 
 
 
 
 

CHAKRA- EN MASSAGETHERAPIE - YOGA
WIJMIE SCHUURKAMP - ARNHEM
praktijk.samatva@gmail.com   
06 40 998 990

Privacyverklaring

 

Dit gaat over de privacy van uw gegevens.

 

Voor een goede behandeling en vanuit wettelijke verplichting door de WGBO, houd ik een dossier bij.

Dit dossier bevat uw woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (schriftelijk en digitaal bewaard) en gegevens behorende bij hulpvraag en voortgang van behandeling(en) (alleen schriftelijk bewaard). Indien van toepassing, ook gegevens van andere behandelaars, welke alleen opgevraagd worden met uw toestemming (alleen schriftelijk bewaard).

 

Ter waarborging van uw privacy:

  • ga ik zorgvuldig om met uw gegevens conform de geldende privacy wetgeving
  • heb alleen ik toegang tot uw gegevens
  • heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
  • verstrek ik alleen met uw toestemming gegevens aan andere behandelaars
  • alleen de benodigde persoonlijke gegevens worden vermeld op de factuur, welke nodig zijn voor declaratie bij uw zorgverzekeraar
  • de gegevens in een cliëntendossier worden, conform de wet op de behandelovereenkomst,  20 jaar bewaard

 

Van toepassing zijn tevens alle cliënt rechten en plichten conform de wet WGBO, zoals o.a. uw recht op inzage, aanpassing of vernietiging van gegevens. Klik hier voor de website van de rijksoverheid met meer informatie.

 

 

Gebruik cookies op deze website

Deze website gebruikt alleen cookies nodig voor goed functioneren van de website.

 

^^